קורס בחירה: היבטים בחינוך

הקורס יעסוק בשאלות מרכזיות במדיניות חינוך במאה ה-21. בין היתר נבחן מהן מטרות החינוך? כיצד ניתן לבחון אם מערכת החינוך השיגה את יעדיה? נסקור דוגמאות למערכות חינוך מוצלחות בעולם וכן הצלחות ספציפיות של שיטות חינוכיות מסוימות. בקורס יינתן דגש על שיטות חינוך מתוך הפסיכולוגיה החיובית. הקורס יערך בשיטות הוראה משולבות הכוללות תרגילים והתנסות בשטח.

להרצאות TED רלוונטיות בתחום החינוך