קורס חובה: היבטים חברתיים במדיניות ציבורית: שינוי מדיניות ואינטגרציה

קורס זה מתבסס על קורס "מבוא למדיניות ציבורית". הקורס כולל שני חלקים עיקריים: בחלק הראשון נתמקד (zoom in) במושגים שנלמדו בקורס המבוא וקשורים ליצירת שינוי במדיניות ציבורית. נצלול לעומקן של תיאוריות ופרקטיקה ליצירת שינוי במדיניות ציבורית. נתמקד בהיבטים הקשורים לעיצוב והערכה של שינוי מדיניות. החלק השני לוקח "מבט על" (zoom out) ומיישם את כל החומר שנלמד במהלך השנה במסגרת התואר על מקרה מבחן (case study) נבחר. הקורס יתבסס על הרצאות קצרות וישים דגש על עבודה של הסטודנטים במהלך השיעורים. בכל שיעור ניישם את הנושאים הנלמדים בתרגילים רלוונטיים.