סמינר מעשי: שינוי ושיפור בארגונים

בסמינר מעשי זה, נעבוד מול "לקוח"- ארגון כלשהו המעוניין לבצע שינוי ושיפור בהיבט מסוים בארגון. הסטודנטים בסמינר יישמו את שיטת "appreciative inquiry" ("חקר מחכים") בתוך הארגון ויובילו לתהליך של שינוי חיובי בארגון. התוצר הסופי יכלול ניתוח של התהליך שהתבצע.