מרים הלר ליג'י

בעלת M.A. בלימודי סביבה, בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א; LL.B. האוניברסיטה העברית, חברה בלשכת עורכי הדין

חברה בוועדת בית ספר ירוק ובריא ומרכזת מיזם ה"אוטובוס המהלך", בית ספר יסודי "נוף צורים", צור יגאל

חברה בוועדת איכות סביבה ובוועדת חינוך, מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל