שני אוסטרייכר

שני אוסטרייכר, במקור תל אביבית בעלת זיקה עמוקה למרקם עירוני וסביבה אורבנית.
מנהלת ויזמית של פרויקטי קיימות שונים. כיום מנהלת את מיזם "שינוע חברתי" אשר במסגרתו אנו אוספים עודפי תעשייה המיועדים לזריקה ומעבירים אותם לשימוש של עמותות. חובבת "ג'אנק" בנשמה, משדלת תמיש לקנות יד שנייה ולחדש ומשם הרצון למנוע בזבוז ולהעביר ציוד חדש ושמיש הלאה למי שזקוק לו. חוקרת כלכלה ירוקה ואחריות תאגידית. בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב. בוגרת תכנית העמיתים של מכון השל.